Enric I. Canela

El govern espanyol vol canviar alguns decrets que regulen aspectes de la universitat. No s’atreveix a canviar la llei però fa alguns canvis.

El reial decret vigent (RD 557/1991) -anterior a la reforma de l’Espai Europeu d’Educació Superior- fixa un 30% de doctors per impartir docència als ensenyaments corresponents a primer cicle (és a dir, diplomatures o enginyeries tècniques) i un 70% de doctors per a les de segon cicle (llicenciatures, enginyeria superior i arquitectura).

El nou reial decret establirà que per impartir els graus caldrà un 50% de doctors. Les universitats privades no estan molt d’acord. A mi em sembla. L’argument de les privades és que això allunya als professionals de la universitat (no són doctors). Això és una ximpleria ja que les falques necessàries per a què un ensenyament s’acosti al món professional són petites.

El Partit Popular s’hauria d’allunyar dels interessos privats i anar una mica més enllà.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació