- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

L’impuls de la recerca en un estat nou

Enric I. Canela

[2]Josep Maria Martorell i Manel Esteller [3] clouran el cicle de conferències-col·loqui organitzat per les sectorials de Educació, Universitats i Recerca el poper dia 28 a les 6 de la tarda a la Facultat de Farmàcia de la UB amb la conferència “L’impuls de la recerca en un estat nou”, d’especial interès per als membres de la sectorial de recerca i per a tots els investigadors en general.