Enric I. Canela

Llegia que divendres es va fer la presentació de l’estudi “Recomanacions per millorar el model de transferència de tecnologia a les universitats espanyoles” editat per la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles (CCS) i la Xarxa de Fundacions Universitat Empresa (REDFUE ).

L’estudi analitza la situació actual, repassa models internacionals d’èxit i recull una sèrie de recomanacions que poden contribuir a la millora del model de transferència de tecnologia i coneixement que s’ha desenvolupat al nostre país. En la seva elaboració han participat de manera activa 37 centres d’educació superior i 80 experts de l’àmbit acadèmic i empresarial.

Entre les principals conclusions destaquen que les universitats de l’Estat han de treballar perquè la transferència de tecnologia sigui una font d’ingressos més rellevant: han de conèixer les seves capacitats tecnològiques i definir una estratègia basada en metes a mitjà i llarg termini. Per a això compten amb una sòlida generació de coneixement i lideratge en determinats camps de recerca.

Segons dades de l’OCDE, els ingressos per llicència de les universitats espanyoles en 2011 van ser de 2,5 milions d’euros, de manera que l’ingrés mitjà per centre va ser de 38.462 euros. Aquest mateix exercici les universitats europees van obtenir 201 M € i les dels EUA 1.900 M €, de manera que els ingressos mitjans per centre van superar els 2 M € i els 10 M € respectivament.

Per fomentar la transferència de coneixement a Espanya l’informe recomana:

  • Dotar les unitats de transferència de tecnologia amb agents comercials amb experiència en la indústria.
  • Crear una cartera de tecnologia.
  • Fomentar la participació de l’investigador en el procés de transferència ja que és clau i qui té un major coneixement sobre el seu treball i la seva potencialitat.
  • Internacionalitzar l’oferta tecnològica de les universitats i aprofitar les oportunitats que ofereixen altres mercats.
  • Sensibilitzar les administracions públiques perquè estableixin mecanismes que afavoreixin, incentivin i introdueixin modificacions legals que afavoreixin la transferència.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació