Enric I. Canela

Ho esperava. Es determinarà si les 140 titulacions anteriors al pla Bolonya es corresponen amb un grau (a l’Estat espanyol de quatre anys) o amb un grau més un màster (cinc anys), segons el sistema ara vigent. Això ens estalviarà molts problemes a l’hora de decidir si poden accedir o no al doctorat.

Avui el BOE publica el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Explica la referència del govern espanyol del Consell de Ministres, que el va aprovar ahir, que l’objecte del Reial Decret és:

A) Per a les persones que tenen un títol universitari obtingut a l’estranger s’adapten els procediments d’homologació i equivalència a l’Espai Europeu d’Educació Superior:

  1. Equivalència a un nivell acadèmic, de Grau o de Màster, amb indicació de l’àrea de coneixement.
  2. Homologació, en el cas de títols universitaris oficials que donen accés a professions regulades.
  3. Convalidació d’estudis parcials.

En desaparèixer el Catàleg oficial de títols universitaris amb l’Espai Europeu d’Educació Superior el 2007, que fixava els títols que les universitats havien expedir, es va produir un buit normatiu, atès que només estava prevista la figura de l’homologació als títols concrets del Catàleg i no a un nivell acadèmic.

A més, a partir d’ara en l’avaluació es tindran en compte les competències adquirides amb la titulació, a més dels continguts formatius i la durada dels estudis.

La tramitació es simplifica, el que farà que es redueixin les càrregues administratives per al ciutadà i la resolució se li notifiqui abans.

B) Per a les persones amb títols obtinguts a Espanya abans del pla Boloniase crea un procediment per declarar la correspondència dels seus títols als nivells del Marc Europeu d’Educació Superior (MECES):

Amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior cal aprovar un règim clar i general de correspondències entre els títols anteriors i posteriors a la reforma de Bolonya, que no existia fins ara. Aquesta mancança ha vingut provocant problemes als titulats espanyols, molt especialment quan aquests i els empresaris que els contracten volien fer valer la seva titulació espanyola en altres països.

Amb aquest Reial Decret es cobreix el buit normatiu i s’assigna un nivell MECES a les 140 antigues titulacions universitàries, que permeti als seus titulars acreditar el nivell obtingut. Les resolucions de correspondència s’atorgaran a cadascun dels títols examinats els efectes acadèmics i professionals associats als ensenyaments incloses en el nivell al qual s’estableix la correspondència.

El procediment definit pel Reial decret implica un examen i valoració per l’Agència Nacional d’Avaluació i Qualitat de l’Acreditació (ANECA) de totes les antigues titulacions. La seva valoració és molt apropiada perquè ha verificat els títols actualment vigents i pot valorar les competències que permeten adquirir cadascun dels títols.

ANECA començarà a treballar de forma immediata i les primeres correspondències seran declarades en els primers mesos de 2015. Es preveu que l’adscripció de tots els títols pre-Bolonya estigui completada a finals de 2015.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació