- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Una universitat part de la societat

Enric I. Canela

M’ha agradat l’article Engaged universities contribute to economic development [2]. L’article de Rebecca Warden diu que les universitats compromeses – aquells que veuen la participació amb el conjunt de la comunitat, com a part integrant de la seva missió – poden també utilitzar aquestes activitats per contribuir al desenvolupament econòmic. Al món, les universitats tenen diferents formes de fer això, algunes sorprenents.

L’article és un pla d’integració la universitat amb la societat. A mi m’agrada, és com veig el futur de la universitat.

Moltes coses es fan i passen de forma natural. Es tracta que passin millor i de manera conscient per enriquir-nos tots.