Enric I. Canela

Nació Digital publica un article, Els universitaris majors de 50 anys es multipliquen, dedicat a parlar, com indica el títol, de l’increment dels estudiants de més de 50 anys.

Una tendència interessant, que cal analitzar correctament. Per exemple, treure directament la idea que això té a veure només amb la necessitat de formació al llarg de la vida no seria correcte. No ho diuen.

La formació que oferim, oficial i pròpia, ha de dissenyar-se a diferents públics / necessitats. Per exemple, les persones jubilades desitgen aprendre coses, però no de la mateixa forma que els joves. La formació sobre una nova llei o tècnica no cal que sigui oficial i normalment no atraurà gent molt gran. Els màsters no tenen, normalment, un plantejament de formació pensada en les necessitats professionals, més aviat són productes pensats per la continuïtat d’uns estudis de grau que els acadèmics, a vegades, considerem curts i no tenen en compte les necessitats reals del que sortirà al mercat de treball.

Una reflexió sobre les futures, o ja actuals, necessitats de la formació universitària s’imposa. Tinc les meves particulars idees que no lliguen del tot amb un marc rígid.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació