Archive for desembre 1st, 2014

Enric I. Canela Llegia que el diari El País diu que inicia una sèrie d’articles sobre la qualitat de la formació universitària i els seus problemes: selecció de personal, ineficiència, escassa finançament i falta de rendició de comptes. Ho fa sota la idea que la universitat de l’Estat està per sota de les bones del […]

Enric I. Canela Un article del diari El Paí titulat La endogàmia arriba al 73% dels docents. Un bon treball que barreja dades, anècdotes i suggereix causes. Les causes, reals, són relativament clares: una escassa cultura de mobilitat; dificultats socioeconòmiques, en canvi de localitat, habitatge…; universitats arreu poc diferenciades; i impossibilitat de negociar salaris. Solucions […]