Archive for gener 7th, 2015

Enric I. Canela Per acomplir la disposició addicional trenta-cinquena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat de Suport financer a les actuacions en Parcs Científics i Tecnològics, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el passat 31 desembre 2014 l’Ordre Ministerial (ECC / 2504/2014) per la qual es regulen […]