Enric I. Canela

Per acomplir la disposició addicional trenta-cinquena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat de Suport financer a les actuacions en Parcs Científics i Tecnològics, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el passat 31 desembre 2014 l’Ordre Ministerial (ECC / 2504/2014) per la qual es regulen les condicions, quanties, modalitats de garanties, i el procediment per a la concessió de la moratòria de quotes d’amortització de préstecs concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics. Es refereix a les es quotes amb venciment en l’exercici de 2014, 2015 i 2016, de préstecs que s’haguessin concedit en virtut de les convocatòries d’ajudes realitzades des de l’any 2000.

La moratòria es presenta com la via més eficaç per obtenir l’efectiva devolució dels fons públics prestats, en contribuir a evitar la possible insolvència i declaració en concurs de creditors d’aquestes entitats, i l’impagament definitiu del total dels préstecs deguts. El termini de les sol·licituds s’iniciarà el 15 de gener de 2015 i finalitzarà a les el 16 de febrer de 2015.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació