- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La despesa en R+D a Catalunya cau un 8,3% des del 2010

Enric I. Canela

Ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE)va publicar l’Estadística sobre Activitats en R + D. – Resultats definitius. any 2013 [2]. No faré referències a publicacions tret de l’article de Xavier Ferràs Estadísti:as en I+D: Nuevo desatre [3].

En síntesi, diu l’INE que>

La despesa en R + D va ascendir a 13.012 milions d’euros el 2013, amb un descens del 2,8% respecte a l’any anterior. Aquesta despesa va suposar el 1,24% del PIB (Indicador calculat amb el PIB base 2010):

L’any 2012 la despesa espanyola va ser l’1,30 del PIB. O sigui que s’han perdut 6 centèsimes. Catalunya només ha perdut 1 centèsima. La que menys de les quatre. A Catalunya al 2010 era de l’1,66% del PIB, el 2011 un 1,56% del PIB i al 2012 l’1,51% del PIB [4]. El descens ha estat del 8,3%. La caiguda al conjunt de l’estat ratlla el 10%.

Sembla que a Catalunya s’ha tocat fos, però el fons és molt profund. Cal que el sector públic estiri molt per tal d’arrossegar el privat. Si la cosa no canvia, sense capacitat de competir per preu de mà d’obra, les empreses no seran capaces de col·locar els seus productes.