Enric I. Canela

Una notícia ben sorprenent ateses les competències dels diferents governs. L’ha donat la secretària d’estat Montserrat Gomendio. Diu que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport contractarà fins a 2.000 titulats universitaris perquè imparteixin classes de suport en escoles amb especials dificultats i els donaran beques d’uns mil euros al mes. Es gastaran 22 milions d’euros al programa. Les comunitats autònomes seran les que seleccionin els centres que participaran en la iniciativa, enviaran la informació al Ministeri i aquest enviarà els professors de suport.

Els requisits per accedir a aquestes beques seran, o bé tenir el títol d’Educació Primària o equivalent (amb una mitjana igual o superior a 8,5), o bé tenir un títol de grau en àrees relacionades amb les matèries de llengua castellana i literatura , llengua estrangera, matemàtiques, ciències naturals i ciències socials, amb una nota mitjana de, almenys, 8 punts. A més, se’ls exigirà posseir un nivell B2 en llengua estrangera.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació