Enric I. Canela

El rector de la Universitat de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano , feia el dia 7 de febrer una es reflexions sobre la universitat al diari El País. Es tracta d’un article que titulaven “Sucederá así…”

Deia el rector que no és comprensible fer una reforma sobre la universitat, es referia al decret que permet graus de tres anys, en un panorama electoral tan complex.

A banda de les magnífiques reflexions, dignes de llegir, m’ha permès obtenir un full Excel amb 255 mesures d’estalvi o d’augment d’ingressos que va fer arribar el Ministeri d’Hisenda a les comunitats autònomes com a guia per al compliment dels objectius de dèficit el juliol passat.

És, segons ells, una bateria de propostes de racionalització de la despesa. La mesura 108 diu: Permetre els graus de tres anys; Norma estatal; Pressupost de despeses; Capítol afectat I; Mesures específiques d’àmbit universitari.

Senzillament, una proposta per reduir el capítol I, el de personal, dels pressupostos públics.

També podreu trobar altres propostes, com ara:

  • Paralització del perfeccionament i reducció de l’import dels sexennis dels diferents cossos docents
  • Reducció transitòria del 10% del complement específic i assimilats de personal docent.
  • Racionalitzar el creixement en el nombre d’universitats, així com el nombre de titulacions de grau que poden reconfigurar mitjançant la cooperació universitària i la presa en consideració de factors com l’exigència d’un nombre mínim d’alumnes
  • Introduir plans d’estalvi econòmic en totes les activitats universitàries que no impliquin pèrdua de qualitat
  • Vinculació de la fixació de les taxes universitàries dins de les forquilles previstes a l’equilibri pressupostari per part de la Universitat Pública corresponent
  • Sistema de crèdits a l’estudi amb retorn contingent en renda, que permetria igualar el preu als costos i generar estalvis per a un programa de beques a l’estudiant.

A mi el decret, ja ho dir, m’agrada però em sorprenia que ho fessin per millorar alguna cosa. No tenen cap interès en millorar la formació de la gent.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació