- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Nous Estatuts de l’ICO

Enric I. Canela

Llegia que el Consell Executiu [2] ha autoritzat la modificació dels Estatuts de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució normativa i ampliar les funcions de l’ens. Els canvis normatius i l’experiència assolida des que l’ICO es va posar en funcionament el 1995 ha fet necessari renovar els estatuts de l’ens. L’ICO és una empresa pública creada per acord de Govern el 7 de febrer de 1995. Des de llavors, els estatuts s’han modificat parcialment en quatre ocasions: per acords de Govern de 27 de juny de 1995, de 10 de gener de 2000 i de 4 de desembre de 2001, i pel Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

La modificació es basa en 4 eixos: