Enric I. Canela

Llegia que la Secretaria d’Universitats i Recerca es planteja reduir les carreres de Filologia a graus de tres anys i després que hi hagi especialització. Es discuteix la demanda, etc.

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha creat tres comissions per discutir la reducció d’alguns graus de quatre a tres anys. Suposo que una reflexió completa de tot plegat.

Hi ha dos problemes, un és el de la demanda i un altre el de la utilitat formativa de la reducció de la durada i el canvi de model.

Fa poc es va eliminar d ela programació la Filologia Romànica. Problema: demanda.

Proposo un exercici. Imaginem que els graus de Filologia tenen 9 assignatures. Imaginem que tenim una oferta global de 10 assignatures. Imaginem que faig 10 graus diferents, amb noms diferents, agafant 9 assignatures, cada vegada deixo una fora. Penseu en el cost. Què costa diners, el grau o l’assignatura? Políticament ens podem permetre tenir una assignatura amb pocs estudiants per conservar un grau, tenir 9 amb pocs estudiants no.

En altres països es fan assignatures i els estudiants de diferents graus hi van. Aquí tenim la Química per veterinaris, la Química per economistes, la Química per… totes amb programes semblants.

Això no s’ha de confondre amb el 3+2 ni el 4+1. Es tracta de pensar que les coses valen diners.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació