Archive for març 21st, 2015

Enric I. Canela L’altre dia Berta Roig em va entrevistar telefònicament, com a altres companys, preparava l’article La universitat refreda el pla per captar alumnes extracomunitaris. Recull alguna de les idees que vàrem comentar, que pel que veig, són coincidents amb les d’altres companys. No podia ser altrament. La meva posició està relativament ben explicada […]