Enric I. Canela

Llegia que el Consell de Ministres aprova una taxa de reposició del 100% per als organismes públics d’investigació.

El Consell de Ministres va autoritzar 199 noves places per a investigadors, més de 50 llocs de gestió i prop de 250 places de promoció interna per als Organismes Públics d’Investigació (OPIs). En conseqüència, el CSIC, l’Institut de Salut Carlos III, l’Institut Espanyol d’Oceanografia, el Centre d’Investigacions Energètiques Mediambientals i Tecnològiques, l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya i l’Institut d’Astrofísica de Canàries podran reemplaçar el 100% de les baixes produïdes en 2014.

A més, dins de la taxa de reposició dels cossos de catedràtics d’Universitats i professors titulars, s’ha reservat un mínim del 15% per a investigadors Ramón i Cajal que hagin obtingut el certificat I3. Aquestes mesures, juntament amb l’increment en la quantitat d’ajudes o els nous contractes no funcionarials per a investigadors, evidencien que els recursos humans i la incorporació de joves al sistema espanyol d’R + D + I és una prioritat per al Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Des de 2009 la taxa de reposició de l’ocupació pública ha estat limitada per a tota l’Administració. Aquest mateix any va ser del 30%, el 2010 es va situar en el 15% i el 2011 en el 10%. A partir de 2012, la taxa de reposició va ser del 10% només per als sectors prioritaris, entre els quals es trobava el personal investigador, sent nul·la per a la resta.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació