- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Veig un error subvencionar estudiants a distància d’altres llocs

Enric I. Canela

Els preus de les matrícules de la UOC estan subvencionats. El Govern havia entès que la subvenció tenia a veure amb la formació dels ciutadans de Catalunya i per això feia una diferència entre els preus de l’ensenyament en català i en altres llengües, entre elles l’espanyol. Ara la UOC vol canviar aquesta política.

Diu el rector de la UOC, Josep A. Planell: “Hem decidit abaixar el preu de l’educació en castellà per igualar-la al català perquè era una barrera per a l’expansió cap a la resta d’Espanya” [2].

Hem de seguir subvencionant la UOC amb el pressupost de la Generalitat per a tasques que no contribueixen al creixement del país? Em pregunto si té sentit subvencionar un estudiant de Cartagena d’Índies via UOC que no deixarà ni un cèntim a Catalunya i voler cobrar el cost total del màster a un estudiant xinès que vingui a Catalunya i que es deixarà un munt de diners al país. Opino que seria una errada.

No és un problema de llengua, és un problema de residència. Una idea és que el preu cobreixi el cost, per a tothom, i donar beques als residents.

Jo no estaré d’acord en subvencionar estudiants a distància d’altres llocs, els presencial sí. Jo li preguntaria als ciutadans si la idea de destinar els seus impostos a això els hi sembla correcte. Seria una bona idea subvencionar una empresa de taxis que prestés els seus servis a Amsterdam? Potser algú em convencerà de la bondat de la idea i dels beneficis a llarg termini, però de moment, amb el meu vot: no. Ja sé que és poc.