Archive for maig, 2015

Enric I. Canela He signat The Hague Declaration en suport a la reforma immediata de lleis de Propietat Intel·lectual L’organització Ligue des Bibliothèques Européenes de Recherche (LIBER) va anunciar el 6 de maig la Declaració de La Haia sobre el Descobriment de Coneixements en l’Era Digital. La Declaració avala els següents principis que donen suport […]

Enric I. Canela Science+ és una trobada entre el 7-9 de maig a Bilbao on es van tractar les diferents alternatives professionals que existeixen en l’àmbit de la ciència, i especialment en el context europeu. Les ponències i taules de discussió van ser impartides per persones amb àmplia experiència en recerca, periodisme i edició científica, […]

Enric I. Canela El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris. El Reial Decret respon a la necessitat de revisió i actualització de la regulació d’Universitats i centres universitaris, que datava de 1991. Suposa la revisió completa de les exigències administratives i organitzatives de […]

Enric I. Canela El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual es modifica un altre de 2007 que establia l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris. Aquest Reial Decret modifica el sistema actual de selecció i promoció del professorat en les universitats espanyoles per fer-ho homologable als establerts en altres […]

Enric I. Canela Diu el BOE d’avui: “A propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, Vengo en disponer el cese de doña Montserrat Gomendio Kindelan como Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, agradeciéndole los […]

Enric I. Canela El dimarts va tenir lloc a la Facultat de Biologia un acte en record i homenatge de les companyes del departament de Bioquímica i Biologia Molecular Adela Mazo i Anna Maria Gómez-Foix. Fa molt poc més de dos mesos que van morir ambdues, amb pocs dies de diferència, massa prematurament. Molts anys […]

Enric I. Canela Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, va presentar divendres a Harvard l’estratègia d’internacionalització del sistema d’universitats i recerca i el procés català. A petició dels organitzadors del seminari, Castellà va explicar els factors que han contribuït a l’èxit del sistema d’universitats i recerca assolit en els darrers 15 anys. En aquest sentit, […]

Enric I. Canela La notícia, publicada amb el títol d’España, un país de becarios, és que l’Estat espanyol és el segon país europeu, només per darrere d’Eslovènia, on són més freqüents els becaris-titulats. El treball prové d’un informe de l’OCDE titulat OECD Skills Outlook 2015, Youth, Skills and Employability L’Estat espanyol se situa així al […]

Enric I. Canela La creació d’universitats clàssiques té unes normes que ara es modificaran en alguns aspectes. Amb caràcter general, la ràtio alumne / professor no podrà ser inferior a 25 en els ensenyaments universitaris de caràcter oficial. El Govern vol regular la creació d’universitats que ofereixen ensenyaments online dins del reial decret que s’aprovarà […]

Enric I. Canela Ahir escrivia Les universitats catalanes a Massachusetts en el marc de la fira internacional NAFSA i fa poc Les universitats catalanes a la NAFSA fent referència a la participació de les universitats catalanes a la fira NAFSA a Boston (24 al 29 de maig). Les universitats estan donant a conèixer l’oferta de […]

Next »