Archive for maig 6th, 2015

Enric I. Canela El Blog de l’Observatori de l Recerca (R-IEC) – Meridià publica Catalunya coordina un 4,7% dels primers projectes concedits pel Programa Horizon 2020 (i 2). Són els primers resultats, preliminars, però són relativament bons per a Catalunya. Diu que amb la informació actual, les participacions d’entitats catalanes suposen un 2,9% del total […]

Enric I. Canela Ahir comentava que hi havia eleccions al rectorat de la Universitat Complutense de Madrid. Com que és gran, els resultats van venir tard. Ara els mirava. Tinc simpatia per Carlos Andradas Federico Morán, els conec i per això m’hi he interessat. Normalment passo. Els dos que han quedar davant són Carlos Andradas […]