Archive for maig 7th, 2015

Enric I. Canela Ja tenim l’Innovation Union Scoreboard 2015. Puntual ens explica com es mou la innovació en els diferents estats europeus. L’Estat espanyol, genial, baixa al lloc 19. És un innovador moderat, una inutilitat que està per sota de la mitjana de la UE. La figura ens il·lustra la situació. El 2010 va creuar […]