Enric I. Canela

L’Obra Social “la Caixa”, conjuntament amb “Caixa Capital Risc”, impulsa el Programa CaixaImpulse per promoure la creació d’empreses en l’àmbit de les Ciències de la Vida i de la Salut. En aquesta edició se seleccionaran 15 projectes a nivell estatal.

L’objectiu és transferir un actiu protegit o protegible resultat de la recerca, ja sigui a través d’una spin-off o d’un acord de llicència, i que requereixi la validació i el desenvolupament de la seva proposta de valor.

El programa Caixaimpulse ofereix l’acompanyament expert i finançament per a l’elaboració i execució d’un pla de valorització dels actius resultat de la recerca així com per a l’elaboració d’un pla de comercialització. S’adreça a universitats, hospitals i altres centres de recerca o entitats sense ànim de lucre dedicades a la investigació. L’aportació econòmica és de 6.000 euros per a despeses de manutenció i allotjament, i 50.000 euros per a l’execució dels plans de valorització aprovats.

El programa Caixaimpulse també ofereix:

  • Suport de mentors de referència procedents de la indústria.
  • Contacte amb empreses, emprenedors i inversors per contrastar els plans de valorització i comercialització.
  • Formació especialitzada i acompanyament expert en els àmbits de la gestió de projectes, la valorització de la tecnologia, les eines de finançament i comercialització, i el desenvolupament d’equips.
  • Accés a talent necessari per construir o complementar l’equip per dur a terme el projecte.

El termini de presentació de projectes 12 de juny de 2015

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació