Archive for maig 28th, 2015

Enric I. Canela La creació d’universitats clàssiques té unes normes que ara es modificaran en alguns aspectes. Amb caràcter general, la ràtio alumne / professor no podrà ser inferior a 25 en els ensenyaments universitaris de caràcter oficial. El Govern vol regular la creació d’universitats que ofereixen ensenyaments online dins del reial decret que s’aprovarà […]

Enric I. Canela Ahir escrivia Les universitats catalanes a Massachusetts en el marc de la fira internacional NAFSA i fa poc Les universitats catalanes a la NAFSA fent referència a la participació de les universitats catalanes a la fira NAFSA a Boston (24 al 29 de maig). Les universitats estan donant a conèixer l’oferta de […]