Enric I. Canela

La creació d’universitats clàssiques té unes normes que ara es modificaran en alguns aspectes. Amb caràcter general, la ràtio alumne / professor no podrà ser inferior a 25 en els ensenyaments universitaris de caràcter oficial.

El Govern vol regular la creació d’universitats que ofereixen ensenyaments online dins del reial decret que s’aprovarà pròximament sobre creació, reconeixement i acreditació d’universitats i centres universitaris. Amb això pretén garantir que les universitats no presencials compten amb les mateixes garanties que la resta.

L’esborrany del decret diu que la ràtio es pot modular quan la universitat imparteixi ensenyaments en la modalitat no presencial, i es pot oscil·lar entre 1/50 i 1/100 en funció del nivell d’experimentalitat de les titulacions i de la major o menor semipresencialitat.

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles està inquieta perquè, com diu el seu president, hi ha 17 sistemes universitaris i augmenten les universitats privades.

Una vegada més cal adonar-se que cal la independència de Catalunya. Així es reduirà el problema espanyol. Només tindran 16 sistemes diferents.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació