Enric I. Canela

En una breu nota de premsa de gairebé quatre pagines podem llegir els Resultats provisionals de l’any 2013 de l’Estadística de la despesa pública en educació.

Els resultats mostren que la despesa pública en educació per al conjunt de les AA.PP. i Universitats públiques en 2013 és de 45.245,2 milions d’euros, el que suposa una variació de -2,6% en relació a l’any 2012. La despesa realitzada per les administracions educatives varia en -1,7% i, per nivells educatius , el destinat a educació no universitària -1,9% i a l’educació universitària -0,3%. En termes de participació en el PIB, la despesa de l’any 2013 se situa en 4,31%.

L’educació universitària va ser del 20,7% i les beques un pobre 3,6%.

Catalunya va gastar només el 12,7% del conjunt de la despesa de l’estat i els recursos destinats van disminuir un 3,2%, més que la mitjana. A Catalunya el pressupost de les universitats va ser de 1.398.555,8 milers d’euros i l’any 2012 de 1.433.297,6 milers d’euros

Podeu veure totes les dades al web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació