- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Magatzem d’informació en salut

Enric I. Canela

Llegia al web de Biocat que el Govern ha donat llum verda a la creació de Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut [2]. Es tracta d’una plataforma digital que recollirà la literatura científica que produeixen els professionals, el personal investigador i els docents que presten serveis a les entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.

Scientia serà gestionada per la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya del Departament de Salut [3] i serà d’accés obert, permanent i gratuït. Els usuaris podran accedir als continguts i reproduir-los, citant-ne l’autoria i sense fer-ne un ús comercial.

He entrat a la Plataforma. M’ha semblat que els articles són escassos i que l’objectiu està reunir les altres pràctiques. No sé si s’han trobar el departament de Salut i la direcció general de Recerca per veure coincidències i complementarietats.