Enric i. Canela

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha publicat l’informe anual Dades i Xifres del Sistema Universitari Espanyol 2104-2015. El document millora i creix any a any. Aquests any és 25 pàgines més llarg (veure Dades i xifres del sistema universitari espanyol 2013-2014), això en si mateix no vol dir res, però l’informe és més ric. Es veu com cada vegada es consolida més el sistema de informació. Un gran document, recordo els seus orígens, quin canvi.

Potser caldria avançar en alguns indicadors internacionals de recerca, en l’aprofundiment de l’anàlisi de la ràtio estudiants / PDI, el cost “en hores” dels estudiants i titulats, i l’anàlisi de la classe de PAS que tenen les universitats. A banda, els indicadors econòmics que tenim, els que mostra el Tribunal de Comptes, són dolents. El que dic no deixa de ser una carta als reis. Cada paraula que he escrit en aquestes dues línies són moltes hores de feina.

Cal, una vegada més, felicitar a la Subdirectora General de Coordinació i Seguiment Universitari, Cristina Moneo Ocaña.

La nota de premsa del Ministeri destaca que la taxa neta d’escolarització en el sistema universitari espanyol ha assolit aquest curs el seu nivell més alt de la història: 29,7%. El curs passat aquesta taxa estava en el 29,4%. Aquesta taxa està incrementant continuadament en l’última dècada: era del 23,9% en el curs 2005-06

Durant el curs 2014-2015 els estudiants de Grau, de Cicle i de Màster de les universitats de l’Estat pugen a 1.501.184, el que comparat amb els 1.539.709 del curs anterior, suposa un descens del 2,5% a causa del descens de la població entre 18 i 24 any i de la menor durada dels estudis de Grau cosa que suposa major velocitat de rotació.

Durant el curs 2014-2015 els preus públics en primera matrícula de Grau s’han mantingut pràcticament estables respecte al curs anterior: la variació mitjana ha estat del 0,3%.

Durant el curs 2014-2015 el nombre d’estudiants de Màster ha augmentat el 13,8% respecte al curs anterior tot i que segueixen sent pocs els que cursen aquests ensenyaments un cop finalitzats els seus estudis de Grau.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació