- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Atorgament d’ajuts per a la valorització i transferència de la recerca catalana

Enric I. Canela

Al gener es van aprovar les bases reguladores i obre la convocatòria d’ajuts destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats de recerca generada per equips de recerca de Catalunya (PRODUCTE) i ara es fa la proposta de concessió.

S’han concedit (provisionalment) 9 proj [2]ectes. [2] D’ells, 4 han anat a la UAB, 1 al Centre de Visió per Computador, 1 al Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1 a la UPF, 1 al Centre Internacional de Mètodes Numèrics en i 1 a l’Institut de Ciències Fotòniques.

Hi ha una mica de tot. S’han rebutjat tres. Sorprèn la poca demanda.