Archive for juliol 26th, 2015

Enric I. Canela La Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial diu en la seva Disposició addicional cinquena. Pensió de jubilació. Als jutges, magistrats, advocats fiscals, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia, docents universitaris i Registradors de la Propietat, Mercantils […]