- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Nou anunci de l’Agència Estatal per a la Recerca

Enric I. Canela

Carmen Vela, secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació [2], ens ha dit, tornat a dir, que l’Agència Estatal de Recerca, que fa anys que la comunitat científica reclama, que s’havia previst a la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’Agències estatals per a la millora dels serveis públics [3] (veure No sé si veurem l’Agència Estatal per a la Recerca [4]) i que la Llei de la Ciència de 2011 obligava a crear, es posarà en marxa abans de final d’any.

Suposo que ella pensa que serà així. La història em fa ser escèptic.