Enric I. Canela

Ciutadans ha presentat el seu programa dedicat a l’educació. M’agradaria llegir amb detall la proposta perquè algunes de les coses tenen molt de sentit. Els criticarem perquè són de Ciutadans, però jo no ho faré a priori. A vegades m’agrada recordar que dedicar-me a la bioquímica indica que sé més bioquímica que la població mitjana. Ser de Ciutadans implica que estan contra la nostra llibertat, però no és cap indicatiu de què no puguin encertar en jutjat la situació de la universitat.

Aposten per vincular els resultats (com la taxa d’ocupació dels graduats) el 20-25% del finançament dels centres. També proposen establir proves públiques per a la contractació directa, donar més poder al rector però fent que rendeixi comptes de la seva tasca i avaluacions externes de la qualitat de la recerca.

Consideren que hi ha molt que es pot fer sense gastar un euro addicional. Segons Ciutadans, no es pot donar més finançament i més autonomia si al mateix temps continua la mala contractació, es creen facultats i títols com qui col·lecciona cromos i es mantenen organismes inútils.

Busquen una major especialització de les universitats i que les comunitats autònomes tinguin la capacitat de, en situacions extraordinàries (incompliment d’objectius), propiciar fusions o tancar centres disfuncionals. També planteja la selecció del personal docent i investigador per dues vies: acreditacions públiques (per ser funcionari) o contractació directa i permanent per les universitats després de proves públiques, suprimint la gestió com a mèrit.

Plantegen a més concedir incentius econòmics per al personal docent i investigador i el personal administratiu i de serveis, així com donar més poder al rector i que aquest al seu torn respongui davant la societat per la seva gestió. Millorar el finançament de l’educació superior (mantenir l’objectiu del 3% del PIB) és un altre dels seus objectius, de manera que s’acompanyi qualsevol increment de taxes d’un increment de beques, no es permeti que les universitats es puguin endeutar i s’obligui a que entre el 20 i el 25% del finançament depengui dels resultats (en recerca i docents, en funció de la taxa d’ocupació dels graduats).

Proposen un generós sistema de beques d’excel·lència i revisar i racionalitzar la política de beques, centrant-se en les beques-salari, de la mateixa manera que suprimir immediatament l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) com a agència d’acreditació per a les universitats públiques, mantenint només per a la validació de títols. Vol fomentar la internacionalització a través de polítiques públiques i introduir un nivell de taxes i matrícules diferencial i elevat per a estudiants de fora de la UE.

A més, esbossa una avaluació absolutament externa de la qualitat de la recerca de les universitats segons la seva posició en els tres millors rànquings internacionals, la seva classificació segons els sexennis de recerca, la seva classificació pro projectes de recerca i la seva capacitat d’atreure estudiants. Vol també substituir el Consell Social i el Consell de Govern pel Consell de la Universitat, amb majoria absoluta d’acadèmics i de manera que no puguin ser membres els que tinguin o hagin tingut un càrrec polític, empresarial o sindical en els quatre anys anteriors.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació