Enric I. Canela

Ahir rebia un escrit de Comissions Obreres. Tot i reconeixent la seva necessitat i el paper positiu que han jugat en determinats moments, jo estic molt lluny del sindicalisme català, de com funciona. No és hora d’explicar la meva posició. Caldria una reforma en profunditat. Dit això, no puc més que estar d’acord amb gairebé tot el que diu l’escrit

  1. Que es considerin les places de CU com a places de promoció i, que, per tant, no estiguin afectades per la limitació que imposa la taxa de reposició (ja sigui del 50% o de qualsevol altre percentatge que pugui preveure’s en el futur).
  2. Que s’assumeixi un acord entre el Govern Central i les Comunitats Autònomes per tal que aquestes autoritzin de forma immediata, un cop comunicades i aprovades per les Universitats del seu àmbit territorial, la convocatòria de places de CU amb la finalitat d’agilitzar el procés d’adjudicació de les places. Aquí reivindiquem també que es posi fi i s’acabi amb la prohibició tàcita per part de la Generalitat de Catalunya de treure places de titular d’universitat.
  3. Com alternativa al punt 2, s’exigirà la conversió automàtica del professorat amb acreditació a CU a la figura de catedràtics o catedràtiques de ple dret, tal i com s’ha fet en altres ocasions a través d’una norma amb rang de llei.
  4. Ja des de les primeres propostes d’Estatut del PDI, i actualment a les diferents meses sectorials, CCOO-Universitat ha reivindicat i reivindica la necessitat de definir la carrera acadèmica del PDI. Carrera que cal que s’estableixi de forma clara i coneguda per tots els treballadors i treballadores. Les vies d’entrada, consolidació i promoció tant horitzontal (dins d’un mateix cos) com vertical (entre cossos diferents) no poden ser inexistents ni un misteri.

Davant dels pressuposts 2016, estem també treballant des de l’Àrea Pública de CCOO per tal que des de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques s’abordi el tema de la interpretació de la promoció interna del PDI funcionari i la taxa de reposició (veure nota de premsa adjunta).

A veure si les coses es mouen i els companys afectats poden veure la llum.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació