Enric I. Canela

S’ha obert una convocatòria (MERCAT 2015) per concedir ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en coinversió amb inversors privats independents per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA).

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya impulsades per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i coneixement.

Les empreses beneficiàries hauran de complir la finalitat de la subvenció en un termini màxim de 5 anys. La quantia màxima de l’ajut en forma de garantia serà del 80% del risc viu de les operacions de crèdit concedides per IFEM. IFEM aportarà, amb caràcter general, entre 50.000,00 (cinquanta mil) i 200.000,00 (doscents mil) euros per projecte. Per als primers 66.666,00 (seixanta-sis mil sis-cents seixanta-sis) euros de finançament d’IFEM a cada empresa, la inversió màxima d’IFEM serà dues vegades la inversió en capital feta pels inversors privats independents de l’empresa. A partir de la xifra anterior, la inversió màxima d’IFEM serà igual a la suma de la inversió en capital dels inversors privats. En tot cas, l’import màxim de finançament d’IFEM a cada empresa serà de 200.000,00 (dos-cents mil) euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del l’endemà de la publicació d’aquesta disposició al DOGC fins al 31 d’octubre de 2015 (ambdós inclosos). Les sol·licituds seran tramitades a mesura que entrin al registre de l’AGAUR.

Podeu obtenir tota la informació al web de l’AGAUR

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació