- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Satisfacció pel RD sobre la promoció de titulars a catedràtics d’universitat.

Enric I. Canela

Ahir vaig escriure sobre el RD sobre la promoció de titulars a catedràtics d’universitat [2]. Se m’havia passat indicar una cosa transcendental.

El sistema de promoció interna aprovat per als CU, desvincula la promoció de la taxa de reposició i només conté una limitació: el nombre de places convocades per promoció interna no podrà ser més gran que el nombre de places de funcionari que es convoquin pel torn lliure.

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va fer un comunicat el passat dia 11.

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) vol expressar la satisfacció per l’aprovació al Consell de Ministres celebrat avui, 11 de setembre de 2015, d’un sistema de promoció interna per als professors universitaris equivalent als ja existents en la resta d’Administracions Públiques. Aquesta aprovació significa que es podran convocar concursos de places de catedràtic restringits a professors titulars, i també investigadors i científics acreditats, que no computaran en el càlcul de la taxa de reposició de cada universitat.

Alhora, es manté la possibilitat que les universitats activin mecanismes de mobilitat interuniversitària, per tal que puguin accedir professors i investigadors externs a les mateixes.
L’aprovació d’aquest sistema de promoció satisfà una reivindicació del sistema universitari espanyol que la CRUE ha propugnat en els passats anys i suposa facilitar la promoció de professorat i joves investigadors de les universitats que es troben ara amb una extraordinària dificultat per prosseguir amb la seva carrera acadèmica i investigadora.