Archive for octubre 17th, 2015

Enric I. Canela Meridià, El Blog de l’Observatori de la Recerca, sempre púbica coses de gran interès. Cal seguir les informacions que ens donen. Darrerament han publicat un estudi que mostra Quin és el suport estatal als programes de formació d’investigadors? Es refereix al període 2000-2013 En síntesi, mostren l’evolució del nombre de becaris FPU […]