Enric I. Canela

Meridià, El Blog de l’Observatori de la Recerca, sempre púbica coses de gran interès. Cal seguir les informacions que ens donen. Darrerament han publicat un estudi que mostra Quin és el suport estatal als programes de formació d’investigadors? Es refereix al període 2000-2013

En síntesi, mostren l’evolució del nombre de becaris FPU i FPI a l’Estat espanyol i cadascú de les parts dels Països Catalans. Es veu, clarament, la disminució arreu. L’altra dia feia notar a un distingit col·lectiu de responsables de la recerca aquest fet. La disminució del nombre de becaris incideix en el nombre de tesis, en el nombre de publicacions i en el volum de recerca. El nombre de becaris és la variable independent més determinant del resultat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació