Archive for octubre 23rd, 2015

Enric I. Canela Llegia un article en el Times High Education que titula Three-quarters of universities ‘fail to put vital course information online’. L’article es refereix a les universitats del Regne Unit. Una enquesta diu que les tres quartes parts de les universitats no estan donant informació important sobre els seus cursos als WEB. El […]