Enric I. Canela

Llegia que la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació destina 86 milions d’euros a la contractació de més de 800 investigadors i tècnics de suport. La seu electrònica del Ministeri d’Economia i Competitivitat ha publicat les resolucions definitives de les convocatòries 2014 d’ajuts ‘Ramón i Cajal’, ‘Juan de la Cierva-Formació’, ‘Juan de la Cierva-Incorporació’ i les de ‘Personal Tècnic de suport ‘.

Ramón i Cajal’: dotada amb 54 milions d’euros, incorpora a 175 investigadors amb trajectòries destacades i consolidades. Els ajuts per a cada investigador són de 33.729 euros anuals durant cinc anys, amb 40.000 euros addicionals per a l’execució de l’activitat de recerca i 100.000 euros per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent un cop acabi l’ajuda.

‘Juan de la Cierva – Formació’: Aquesta convocatòria ha concedit 225 contractes laborals per 25.000 euros anuals cadascun. La durada de l’ajut és de dos anys i està destinada a joves investigadors en universitats, organismes públics d’investigació i altres centres d’R + D públics o privats sense ànim de lucre per promoure el desenvolupament de la carrera investigadora. En total s’han destinat més de 11 milions d’euros.

‘Juan de la Cierva – Incorporació’: La resolució definitiva contempla la incorporació de 225 joves doctors que havent completat la seva formació postdoctoral compten amb els mèrits científics exigits per incorporar-se en universitats públiques i privades, organismes públics d’investigació i centres de R + D. Cada ajuda és de 29.000 euros anuals, a més de 6.000 euros per a l’execució de l’activitat de recerca de l’investigador contractat. La convocatòria té un pressupost de 14,4 milions d’euros.

‘Personal Tècnic de Suport’: La resolució definitiva concedeix 6,8 milions d’euros per a la contractació de 180 tècnics de suport per a la utilització d’equips, instal·lacions i altres infraestructures de R + D + I, per tal d’incrementar les prestacions i rendiment de les mateixes. S’incorporaran a organismes públics d’investigació, universitats públiques, altres centres públics de R + D, entitats i institucions sanitàries.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació