Archive for Octubre, 2015

Enric I. Canela Com cada quatre setmanes, el meu article a L’Econòmic: La qualitat a la Universitat. Destaquen els editors: En aquests rànquings, de les deu universitats de l’Estat espanyol més ben situades, quatre són catalanes. Entre les cinc més ben qualificades, dues són catalanes, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de […]

Enric I. Canela Llegia un article en el Times High Education que titula Three-quarters of universities ‘fail to put vital course information online’. L’article es refereix a les universitats del Regne Unit. Una enquesta diu que les tres quartes parts de les universitats no estan donant informació important sobre els seus cursos als WEB. El […]

Enric I. Canela Els rànquings donen per a molt. A vegades donar simplement una llista o una posició és injust. A l’article Correcció sobre la posició de les universitats en els rànquings mostrava unes poques universitats i llur posició en els rànquings, tant a l’Estat espanyol com al món. A l’Estat hi ha 74 universitats. […]

Enric I. Canela L’altre dia escrivia La UB i la UAB les millors de l’Estat destacades en tots els rànquings. Malauradament hi havia una errada, em vaig confondre. Dei la taula que s’havien inclòs les universitats espanyoles que apareixen en almenys cinc dels deu rànquings internacionals. La taula no inclou aquestes universitats sinó les quinze […]

Enric I. Canela Enguany fa 25 anys de la creació de la Universitat Pompeu Fabra. Fa uns dies Pablo Salvador Coderch, catedràtic de Dret Civil de la UPF, escrivia l’article Los 25 años de la UPF, suposo que en part de recordatori en part emocional. Oblida una cosa o, millor, no la cita. El paper […]

Enric I. Canela Meridià, El Blog de l’Observatori de la Recerca, sempre púbica coses de gran interès. Cal seguir les informacions que ens donen. Darrerament han publicat un estudi que mostra Quin és el suport estatal als programes de formació d’investigadors? Es refereix al període 2000-2013 En síntesi, mostren l’evolució del nombre de becaris FPU […]

Enric I. Canela Millorarem la presentació (podeu agafar una còpia millor a l’enllaç). Carles Viladiu, col·laborador meu a la Universitat de Barcelona, ha preparat una taula en la que es mostren les posicions de les universitats de l’Estat en els diferents rànquings, els que són acceptats per tothom. Es pot veure que les universitats que […]

Enric I. Canela Raons personals m’han fet deixar una mica el bloc aquests dies. De la inauguració de curs a la Universitat de Barcelona no n’he parlat gaire. Només em vaig referir, ho havia de fer, a la lliçó magistral del company i amic Joaquim Prats (veure El mal sistema educatiu que patim). Com deia […]

Enric I. Canela Avui ha sortit The 2015-2016 Times Higher Education World University Rankings’ Clinical, Pre-Clinical and Health. Entre les 100 millors universitats del món en aquests àmbits estan la Universitat de Barcelona, en el lloc 65, i la UAB, en el lloc 67. No hi ha cap més universitat catalana ni tampoc de l’Estat. […]

Enric I. Canela Una rara notícia. Un treball no publicat de la Universitat Complutense de Madrid i de la Jaume I de Castelló apareix destacat per Europa Press i per l’Observatori del Sistema Universitari, d’on he tret aquesta informació. El treball en qüestió és (How) Do research and administrative duties affect university professors’ teaching? D’Aurora […]

« Prev - Next »