Enric I. Canela

El president de la Federació Espanyola de Centres Tecnològics (FEDIT), Carlos Calvo, ha demanat un pacte d’Estat per a la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R + D + I) que deixi a aquest sector, “el pa de demà passat”, fora del joc polític.

Diu Calvo que és un àmbit de naturalesa poc polititzada o hauria de ser-ho. Creu Calvo que cada vegada hi ha més sensibilitat per la recerca i que la R + D + I porta molts anys en el discurs però ara necessita una empenta per passar del discurs a la realitat.

Opina que a dia d’avui, el major dèficit del sistema espanyol d’R + D + I és financer, un problema compartit aquests anys pels centres tecnològics. Així mateix, un altre dels trets del sistema espanyol d’R + D + I és que no té un sistema d’inversió forta privat: les empreses a Espanya no aporten ni tan sols la meitat del finançament, mentre que en altres països del entorn aquesta ronda el 60%. El sector públic sempre ha d’estar tirant del sistema i així seguirà fins que no hi hagi un canvi de cultura -que portarà temps- i major sensibilitat.

Podeu completar la informació.

Té raó, però per tal que es produeixi el canvi de cultura caldrà que se superi un determinat llindar d’inversió pública i s’abordin canvis polítics per als que el sistema espanyol està negat. Amb el degut respecte a tothom. On són els físics, químics, matemàtics, enginyers, etc. en els governs i polítics actius? Res a fer.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació