El científic autònom


Enric I. Canela

Llegia que
l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha presentat un estudi on posa de manifest que l’autoocupació s’ha convertit en el recurs de 62.000 professionals qualificats per sobreviure a la crisi.

El nombre de treballadors afiliats en àmbits com l’agricultura, els transports, la construcció, la indústria i l’hostaleria han disminuït conjuntament en 55.778, mentre que ha tingut lloc l’afiliació massiva de professionals científics i tècnics (24.944), professionals sanitaris (12.440), docents (6.604), professionals de la comunicació i la informació (5.915) i professionals de l’administració d’empreses (5.281) la qual cosa ha permès incrementar el nombre d’autònoms a Espanya.

L’informe no diu que fan els científics autònoms.

Aquest canvi en el perfil del treballador autònom ha portat també a una major feminització del col·lectiu: de 2011 a 2015 a Espanya ha augmentat en 13.115 el nombre de persones que cotitzen al règim d’Autònoms de la Seguretat Social, però hi ha 14.983 homes menys i 28.098 dones més que fa quatre anys. Igualment el sector està creixent per l’augment de cotitzants estrangers, que han augmentat un 22% en els últims quatre anys, amb 30.058 cotitzants més, i ja arriben a 167.852 persones, mentre s’han reduït els autònoms amb nacionalitat espanyola.

Podeu llegir l’informe complet. És curt i clar. Només són 8 pàgines de lletra gran.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació