Enric I. Canela

Llegia que el estudiants no estan gens contents amb la situació dels preus de les matrícules a Catalunya. Han fet un comunicat que diu:

El Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), com a conseqüència dels darrers informes publicats pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relació al cost d’estudiar a la universitat dins el territori espanyol, reitera el desacord amb la política de preus públics de la Generalitat de Catalunya tal com es va manifestar arran de l’aprovació del Decret de Preus’15.

Les dades que mostren els informes del MECD fan molt evidents les diferències en el cost d’estudiar a la universitat pública entre les diferents comunitats autònomes i des del govern de la Generalitat de Catalunya no s’ha vist cap voluntat de resoldre aquest contrast que atempta contra la igualtat d’oportunitats de l’estudiantat catalans.

Valorant l’increment de les taxes per matrícula de més del 66 % durant el curs 2011/2012 es va demanar, dins les 21 propostes que va proposar el CEUCAT, que es retornés com a mínim als preus de 2011 i la política de beques fos més àmplia i equitativa.

La connivència entre el govern de la Generalitat i l’anterior ministre Wert va fer augmentar el llindar màxim d’aportació directa dels estudiants, fet que encara no s’ha revertit. Resulta un greuge comparatiu per als estudiants d’un sistema que vol definir-se com “d’excel·lència i qualitat” aquestes desproporcions abismals amb la política de preus públics entre les altres universitats de l’entorn: no només les espanyoles sinó també les europees.

D’altra banda no hem d’oblidar que establir unes taxes tan altes amb una política de beques tan escassa és una mesura profundament regressiva i que perjudica a les famílies amb majors dificultats econòmiques i bloqueja l’emancipació dels joves estudiants.

Des del Consell d’Estudiants de les Universitats Catalanes fem una aposta ferma, tal i com hem defensat repetidament, per un sistema universitari en el qual no existeixi una taxació directa als serveis universitaris, tal i com és comú a les universitats de major excel·lència i qualitat del nostre entorn europeu.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació