- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Informar-se abans de seleccionar estudis i centre

Enric I. Canela

Avui tocava que aparegués un escrit meu a L’Econòmic. El títol ha estat Conèixer la universitat [2].

La reflexió que he fet és sobre els mecanismes d’informació dels nous estudiants i el desconeixement de les dades que avui són públiques. Tenim l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU Catalunya). Una magnífica agència que disposa de valuosíssima informació, però que no es fa servir pels interessats, estudiants i professorat de secundària, principalment.

Manca fer coses, l’AQU està mancada de recursos, bastant ofegada, però fa una molt bona feina. Just que ho reconeguem, però més important, que eduquem a estudiants i escoles per a fer-la servir, a demanar-li informació.