Enric I. Canela

S’ha publicat l’Estadística sobre Activitats en R + D de l’any 2014.

La despesa interna en Recerca i Desenvolupament (R + D) va pujar a 12.821.000 d’euros el 2014, fet que va suposar un descens del 1,5% respecte a l’any anterior. Aquesta despesa va representar el 1,23% del Producte Interior Brut (PIB), enfront del 1,26% de l’any 2013.

A Catalunya la caiguda és de 3 centèsimes. Hem passat de l’1,50% del PIB a l’1,47% del PIB. Del 2004 al 2009 s’havia anat pujant, arribant-se a l’1,70% del PIB. D’aleshores ençà hem anat caient. Resultats depriments que mostren la pèrdua de competitivitat del país.

Per sectors d’execució, el sector Empreses representar el major percentatge sobre la despesa total en R + D, amb el 52,9% (el que va significar el 0,65% del PIB). El va seguir el sector Ensenyament Superior, amb un 28,1% de la despesa total (el 0,35% del PIB).

Per la seva banda, la despesa en R + D del sector Administració Pública va suposar el 18,8% de la despesa total (el 0,23% del PIB). El 0,2% restant va correspondre al sector Institucions Privades sense finalitat de lucre (IPSFL).

Els tres principals sectors d’execució van reduir la seva despesa en activitats d’R + D en 2014 respecte a l’any anterior. En l’Administració Pública i l’Ensenyament Superior el descens va ser del 1,1%. En el sector Empreses, de l’1,8%.

Un total de 200.232,6 persones es dediquen a activitats de R + D, en equivalència a jornada completa en l’any 2014, el que va representar el 1,2% de la població total ocupada.

El col·lectiu d’investigadors va aconseguir la xifra de 122.235,4 persones en equivalència a jornada completa, el que va suposar un 0,7% de la població total ocupada.

El 39,9% del personal en R + D en equivalència a jornada completa van ser dones. Els percentatges més elevats de participació femenina es van donar a les IPSFL (56,2%) i en l’Administració Pública (51,0%). En l’Ensenyament Superior aquest percentatge es va situar en el 44,9%, mentre que al sector Empreses va ser del 30,8%.

A Catalunya també hem baixat. L’any 2013 el nombre de persones ocupades era de 44.506,2, mentre que l’any 2014 va ser de 43.898,4. Resultats també dolents.

Cinc comunitats autònomes incrementa la seva despesa en R + D respecte a l’any anterior: la Rioja (un 16,5%), Regió de Múrcia (4,0%), Galícia (1,8%), Comunitat Valenciana (1,3% ) i Aragó (0,9%). La resta de comunitats van reduir la seva despesa. Extremadura (-10,5%), Cantàbria (-7,5%) i Principat d’Astúries (-6,6%) van registrar els majors descensos.

Les comunitats autònomes amb major percentatge de despesa en activitats d’R + D sobre el PIB el 2014 van ser País Basc (2,03% del PIB), Comunitat Foral de Navarra (1,75%), Comunitat de Madrid (1,68% ) i Catalunya (1,47%). Aquestes quatre comunitats van ser les úniques amb xifres d’intensitat en despesa en R + D superiors a la mitjana nacional.
Per contra, les comunitats que van registrar menor percentatge de despesa en R + D sobre el seu PIB van ser Illes Balears (0,32% del PIB), Canàries (0,46%) i Castella-la Manxa (0,51%).

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació