Enric I. Canela

Llegia que el consell de ministres ha aprovat, mitjançant un Reial Decret, la creació de l’Agència Estatal de Recerca amb l’objectiu de dotar el sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació d’una gestió més flexible, àgil i autònoma. Aquesta Agència, una demanda de la comunitat científica recollida en la Llei de la Ciència de 2011, s’encarregarà del finançament, avaluació i assignació de fons per a la R + D. Realitzarà, a més, activitats de seguiment de les actuacions finançades per millorar el mesurament dels resultats i del seu impacte. L’agència depèn jeràrquicament de l’actual Secretaria d’Estat d’R + D + I, part del Ministeri d’Economia i Competitivitat

L’Agència Estatal de Recerca té com a propòsit millorar l’eficàcia dels serveis prestats per l’Administració General de l’Estat en matèria d’R + D + I, la incorporació de les millors pràctiques internacionals d’avaluació, la rendició de comptes dels ajuts atorgats i la simplificació dels procediments administratius.

L’Agència es crea a cost zero amb els recursos humans i materials de la Secretaria d’Estat d’R + D + I, i la seva posada en marxa serà el 2016. En un termini no superior a seixanta dies es constituirà l’òrgan de govern de la Agència, el Consell Rector, que haurà de nomenar com a director, únic responsable executiu, a un investigador o tecnòleg amb experiència en la gestió de la R + D. En aquest període, de manera provisional, la direcció de l’Agència serà assumida per la directora general de Recerca Científica i Tècnica, Marina Villegas.

El nou organisme comptarà amb, aproximadament, tres-cents empleats que gestionaran els ajuts de la Secretaria d’Estat d’R + D + I. L’Agència té capacitat per gestionar, a més, els ajuts d’R + D d’altres ministeris mitjançant convenis i podrà sumar també la gestió de fons privats. Actuarà en coordinació amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l’altre gran agent finançador de la R + D + I, si és el cas destinat especialment al món empresarial.

L’Agència Estatal de Recerca dotarà de major estabilitat als ajuts públics de la R + D gràcies a la planificació plurianual dels seus recursos. Podrà fixar objectius a mitjà termini i possibilitarà que les convocatòries de projectes o de Recursos Humans comptin amb la necessària previsibilitat en els terminis i en el finançament. Disposarà, a més, d’un sistema d’avaluació independent basat en criteris científics i tècnics per assegurar la promoció de la qualitat i l’excel·lència. L’organisme no tindrà independència pressupostària però sí que podrà guardar fons d’un any per l’altre en forma de romanents, el que li permetrà, segons el Govern, major flexibilitat a l’hora de convocar i atorgar finançament per a projectes i contractes. Fins ara, els fons no gastats en un any tornen a les arques del Tresor.

Gestionarà un 75% de tots els fons no financers (subvencions) adscrits a la Secretaria d’Estat d’R + D + I. Segons els pressupostos de 2016 aquesta quantitat seria d’uns 700 milions d’euros.

Aquests fons finançaran els projectes i contractes de recerca de la Secretaria d’Estat d’R + D + I, les de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) i les de l’Institut de Salut Carlos III. El finançament dels Organismes Públics de Recerca, com el CSIC, queda fora de les competències de l’agència, igual que el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), centrat activitats d’innovació.

Amb la creació d’aquesta Agència es dóna compliment a la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de 2011, a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2015 i al Programa Nacional de Reformes. Així mateix, s’estableix un model equiparable amb els països punters en ciència de la Unió Europea i se segueixen les recomanacions del Consell de la Unió Europea i de l’ERAC Peer Review, que va fer una auditoria en 2014 del sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació a petició del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

No deixa de produir-me una gran alegria veure com un projecte que va gestar-se fa molt. manifestava a Nou anunci de l’Agència Estatal per a la Recerca escepticisme. Recordava a No sé si veurem l’Agència Estatal per a la Recerca que al 2006 vaig fer la gestió per facilitar la seva aprovació i el Congrés va aprovar l’excepció, i el govern Zapatero no va fer res. Han passat nou anys.

2 respostes a “Després de nou anys s’aprova la creació de l’Agència Estatal de Recerca”

  1. […] deia que Després de nou anys s’aprova la creació de l’Agència Estatal de Recerca. Avui el BOE publica el Reial Decret 1067/2015, de 27 de novembre, pel que es crea l’Agència […]

  2. […] N’he parlat tantes vegades que em fa mandra repetir-me (veieu Després de nou anys s’aprova la creació de l’Agència Estatal de Recerca). […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació