- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Canvi de règim jurídic de les universitats públiques

Enric I. Canela

Segur que els que em coneixeu sabeu perfectament que no sóc un expert en administracions públiques, procuro informar-me, però sense la fino d’un expert, com és el cas de l’amic Antonio Árias.

Ell ens escriu [2]: Recordem que, en l’actualitat, després de la Llei 39/2015 [3], del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015 [4], de règim jurídic del Sector Públic, les nostres universitats públiques ja no seran necessàriament Administracions Públiques. Encara que aquesta pertinença al sector públic institucional [5], si m’apuren, és el menor dels canvis a què s’han d’enfrontar les gerències universitàries quan acabi la vacàtio d’un any (2-10-2016) i entrin en vigor les dues normes.

Molt interessant. Jo no era conscient d’aquest canvi. Feina per als gestors universitaris, feina pels serveis jurídics. Diu que al febrer, a la Universitat de Salamanca es farà un curs sobre el nou règim de les universitats públiques [6]. Recomanació.