Enric I. Canela

Llegia que el Govern ha aprovat avui un contracte programa amb la Universitat Politècnica de Catalunya per al finançament d’un nou centre acadèmic: l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) que començarà la seva singladura el pròxim curs 2016-2017 al nou campus Diagonal-Besòs. La futura EEBE integrarà les activitats de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i d’una part de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

L’EEBE incorporarà l’herència de l’Escola Industrial de Barcelona, l’actual EUETIB, amb l’oferta de graus i màsters que actualment s’imparteixen al carrer Urgell i que aglutinen les disciplines de l’enginyeria mecànica, industrial i automàtica, elèctrica, de l’energia, i biomèdica. La integració total de l’EUETIB a la UPC coincidirà amb el trasllat de les activitats de l’escola al nou campus Diagonal-Besòs.

En el cas de l’ETSEIB, la futura EEBE assumirà els estudis dels àmbits de l’enginyeria química i de l’enginyeria de materials. Així, es concentrarà en un únic espai l’activitat acadèmica cap al sector productiu de les tecnologies associades a aquestes disciplines.

En aquest sentit, l’objectiu de l’EEBE és crear un projecte acadèmic de qualitat en l’àmbit de l’enginyeria per a la indústria del segle XXI, capaç d’actuar de motor econòmic en col·laboració amb el teixit socioeconòmic del país.

La durada prevista del contracte programa és de vuit anys, és a dir, per al període 2015-2022, en què es considera que s’haurà realitzat el ple desplegament i consolidació dels estudis de grau i de màster que s’implantaran a l’EEBE. Durant aquest període, es preveu una transferència de 9,3 MEUR anuals que es condiciona a l’assoliment dels objectius establerts de comú acord amb la UPC. Una comissió paritària de la UPC i del Govern vetllarà per assegurar les millors condicions pel funcionament del projecte.

El contracte programa recull els diferents indicadors que es valoraran durant el període de vigència, com ara el desplegament de laboratoris punters de suport a la docència, la internacionalització dels estudis, la implantació de la nova oferta acadèmica, els mecanismes de contractació de professorat a través del Pla Serra Húnter, i la potenciació de la innovació i transferència de coneixement.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació