- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Comparació Internacional del sistema universitari espanyol

Enric I. Canela

La notícia del dia és que Crue Universidades Españolas ha organitzat el seminari “El sistema universitari espanyol i la seva comparació amb els sistemes europeus. Primers resultats entre Espanya i Itàlia “dirigit per Francisco Michavila, director de Càtedra UNESCO.

La base és la monografia Comparación Internacional del sistema universitario español [2] de Francisco Michavila, Jorge M. Martínez i Richard Merhi.

La premsa s’ha entusiasmat. Que si vénen a fer Erasmus i no es queden a les universitats de l’Estat, que si tenim una proporció menor que Gràcies, Itàlia i Portugal… Dels estudiants francesos un 11,8% dels estudiants són de fora, de l’Estat espanyol només un 2,8% del total. Sorpresa, més llatinoamericans a França que a l’Estat espanyol.

El president de la CRUE es preguntava que calia reformar, que estem en una situació que no ens correspon, etc. Han mirat el preu de les matrícules? I les proves d’accés? I les traves posades als estrangers?

No té massa sentit ser estranger i voler fer un grau l’Estat espanyol.

Les conclusions són:

En una perspectiva internacional els sistemes també mostren grans similituds:

Les diferències, que per la seva magnitud destaquen entre els sistemes analitzats, se centren és aspectes lligats a la internacionalització i el finançament, en específic pel que fa als ajuts a l’estudi i la despesa en R + D.