- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Noms dels membres del dotze comitès assessors de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora

Enric I. Canela

El BOE del dia 4 de febrer publica la Resolució d’1 de febrer de 2016, de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, per la qual es nomena als membres dels Comitès Assessors de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora [2].

En aquesta resolució es publiquen els noms dels membres del dotze comitès assessors.