Enric I. Canela

Llegia que la COSCE (Confederació de Societats Científiques d’Espanya) ha presentat a Madrid el seu informe Anàlisi dels recursos destinats a R + D + I continguts en els pressupostos generals de l’Estat aprovats per a l’any 2016. L’estudi , elaborat pels experts de l’Institut d’Estudis de la Innovació (IREIN), José Molero (Universitat Complutense de Madrid) i José de Nó (Consell Superior d’Investigacions Científiques), inclou una anàlisi exhaustiva de les partides dels pressupostos generals de l’Estat ( PGE) destinades a ciència i un balanç inicial del període legislatiu que està acabant (2011-2016).

Les principals idees són:

  • Situacions d’incertesa política com l’actual demostren la necessitat d’establir mecanismes que garanteixin, al marge dels cicles electorals, la major estabilitat en els recursos de la Ciència, com a element bàsic que és en el desenvolupament econòmic i social de país.
  • En xifres globals, els pressupostos per al 2016 creixen un 0,36% respecte del 2015. No obstant això, la bona notícia és que hi ha un petita millora, amb un augment de 269,64 M € en fons no financers, que no és perceptible en la variació global per la reducció dels fons financers.
  • Aquestes millores, però, no corregeixen la situació acumulada, en la qual els pressupostos de Ciència van caure un 34% en el període 2009-2013, el que situa Espanya com el país europeu amb major descens de l’OCDE, 33 punts per sota de la mitjana.
  • Com a referència, per recuperar l’any 2026 la mateixa dotació pressupostària de 2009 seria necessari un creixement anual sostingut dels pressupostos d’un 4,22%.
  • És especialment crític, pels seus efectes a llarg termini, que la inversió en formació del personal cientificotècnic pateix una nova caiguda en els PGE de 2016, que suposen 360 milions de reducció acumulada des de 2009.

Com a conclusió, es pot dir que aquest any s’han introduït algunes millores en la direcció correcta tot i que cap a la formació, l’aspecte possiblement més crític del sistema, el futur està totalment compromès. I atenent exclusivament als fons assignats a R + D + I en els PGE (ni tan sols als realment empleats) no permeten garantir que hi hagi una acció decidida d’impuls perquè el coneixement sigui el motor del desenvolupament econòmic d’Espanya amb un pla coherent.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació