- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La disrupció entrarà a la universitat

Enric I. Canela

Fa dies que volia introduir l’article La innovación en la universidad d’Anna Guillaumet [2]. L’article ens explica alguns aspectes d’una xerrada que va donar el sempre “disruptor” Xavier Marcet a l’empresa SIGMA

Acaba l’article escrivint: Cal destacar una frase que va dir Marcet a la xerrada: La pregunta clau és: Què ens demanaran les nostres universitats que encara no ens han demanat?

També diu que Xavier Marcet va recomanar el llibre sobre innovació a les universitats: The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out de Henry J. Eyring i Clayton M. Christensen [3]. Un interessant pròleg.

Gràcies Anna Guillaumet per fer-nos partícips.